Ασφάλεια Συναλλαγών

Για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων η Glaros Agency εφαρμόζει αυτόματη κρυπτογράφηση. Τα στοιχεία σας μεταβιβάζονται ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ. Η ”Glaros Agency” χρησιμοποιεί ασφαλείς μεθόδους κρυπτογράφησης και τα πλέον αποδεκτά πρωτόκολλα ασφαλείας με σκοπό να διασφαλίσει τις εφαρμογές Διαδικτύου (SSL, HTTPS κτλ). Για την είσοδο των χρηστών χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα πιστοποιητικά ασφαλείας. Τα πιστοποιητικά ασφαλείας χρησιμοποιούν την τεχνολογία κρυπτογράφησης SSLv.3. (κατ’ ελάχιστον)  (Secure Socket Layer). Η εξασφάλιση του απορρήτου γίνεται με την κρυπτογράφηση όλων των μηνυμάτων στο επίπεδο SSL Record Protocol. Παρέχει, επιπλέον, υποχρεωτική πιστοποίηση της ταυτότητας του server και προαιρετικά της ταυτότητας του client, μέσω έγκυρων πιστοποιητικών από έμπιστες Αρχές Έκδοσης Πιστοποιητικών (Certificates Authorities). Το SSL είναι παγκόσμιο Standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία η οποία βασίζεται σε συμμετρικό & ασύμμετρο κρυπτογραφικό κλειδί.