Αντικατάσταση πλοίου

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι το διάστημα 24/06/23 με 29/06/23 το πλοίο BSPatmos που εκτελεί τα ημερήσια δρομολόγια θα αντικατασταθεί από το πλοίο Bs Delos.

Επισυνάπτεται πίνακας